Lek. med. Ewa Laskowska- Derlaga

Po uzyskaniu dyplomu lekarskiego z wyróżnieniem w na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie dobyłam specjalizacje I stopnia z chorób wewnętrznych ,  II stopnia z chorób wewnętrznych i II stopnia  z kardiologii

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnowie, w Przychodni Rejonowej Nr 4, pełniłam dyżury w Pogotowiu Ratunkowym oraz wiele lat pracowałam w Poradni Kardiologicznej.

W latach 1993 – 2002 r –pracowałam na stanowisku starszego asystenta Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie.

Od października 2002 r współuczestniczyłam  w organizacji Oddziału Kardiologii Inwazyjnej w Specjalistycznym Szpitalu im. E Szczeklika w Tarnowie, gdzie pracowałam do grudnia 2013 r . Był to pierwszy w Polsce ośrodek kardiologii inwazyjnej poza miastami uniwersyteckimi, w którym wykonywaliśmy samodzielnie zabiegi diagnostyczne – koronarografii, potem koronaroplastyki wieńcowe i wreszcie powstał w Tarnowie ośrodek całodobowego dyżuru i leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych czyli zawałów serca . Dzięki temu mieszkańcy Tarnowa i okolic ( początkowo też powiatów sądeckiego, tuchowskiego, gorlickiego, brzeskiego, krynickiego, mieleckiego, bocheńskiego i innych sąsiadujących) mieli możliwość bardzo szybkiego i profesjonalnego leczenia najgroźniejszej choroby układu krążenia jaką jest zawał serca .  

W trakcie mojej pracy zawodowej uczestniczyłam w wielośrodkowych, międzynarodowych , naukowych  badaniach klinicznych.

W 1993r odbyłam staż w Oddziale Kardiologii i Intensywnej Opieki Szpitala Miejskiego  w Monachium u profesora. D.Doeringa, gdzie nabyłam praktycznych umiejętności w wykonywaniu badań echokardiograficznych przezklatkowych i przez przełykowych.

W 1993 r uczestniczyłam w Seminarium Kardiologicznym w Salzburgu, organizowanym przez Cornell University of New York.

                             Przez wiele lat systematycznie doskonaliłam  swoje umiejętności zawodowe , uczestniczyłam  w bardzo licznych szkoleniach, seminariach i zjazdach naukowych w kraju i za granicą  nabywając kolejne specjalizacje i certyfikaty licznych  umiejętności kardiologicznych . Moim szczególnym zainteresowaniem jest  echokardiografia, w której posiadam najważniejsze , obowiązujące w Polsce potwierdzone odpowiednimi certyfikatami umiejętności

Nabytą wiedzę medyczną i wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu najtrudniejszych przypadków  kardiologicznych w trakcie pracy zawodowej wykorzystuję aktualnie w pracy w Specjalistycznym Gabinecie Internistyczno-Kardiologicznym w Tarnowie ul. Lwowska 197