Lek. med. Bogusław Derlaga

Data urodzenia: 7 lipca 1956 r,

Wykształcenie: Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie w latach 1975-1981

Staż podyplomowy: 1981/1982 r Wojewódzki Szpital Zespolony w Tarnowie

Specjalizacje: 1984 r.  - I stopień z chorób wewnętrznych

                         1989 r.  - II stopień z chorób wewnętrznych

                         1992 r. - II stopień z kardiologii z wynikiem bardzo dobrym.

 

W latach 1982 - 1992 r.  – praca w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnowie oraz w Poradni Kardiologicznej, w Przychodni Rejonowej Nr 4, pełnienie dyżurów w Pogotowiu Ratunkowym. W tym czasie współuczestniczyłem w tworzeniu ośrodka implantacji stymulatorów serca , wykonałem jedną  z pierwszych w Tarnowie implantację  rozrusznika serca

 

1993 – 2002 r. – współuczestniczenie w organizacji Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im św. Łukasza w Tarnowie, gdzie pełniłem do października 2002 r obowiązki zastępcy ordynatora oddziału kardiologii. W tym czasie podjąłem się organizacji nowego ośrodka implantacji stymulatorów serca w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie.

 

W latach 2002 – 2013 r.   podjąłem się organizacji Oddziału Kardiologii Inwazyjnej w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie. Był to pierwszy w Polsce ośrodek kardiologii inwazyjnej poza miastami uniwersyteckimi, w którym wykonywaliśmy samodzielnie zabiegi diagnostyczne – koronarografii, potem koronaroplastyki wieńcowe i wreszcie powstał w Tarnowie ośrodek całodobowego dyżuru i leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych czyli zawałów serca . Dzięki temu mieszkańcy Tarnowa i okolic ( początkowo też powiatów sądeckiego, tuchowskiego, gorlickiego, brzeskiego, krynickiego, mieleckiego, bocheńskiego i innych sąsiadujących) mieli możliwość bardzo szybkiego i profesjonalnego leczenia najgroźniejszej choroby układu krążenia jaką jest zawał serca . Sam brałem aktywny udział w leczeniu zawałów serca przez wiele lat pełniąc dyżury i wykonując zabiegi ratujące życie pacjentów.

 

W latach 1993 – 2001 r. w dwóch kolejnych kadencjach pełniłem obowiązki Przewodniczącego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie.

W trakcie mojej pracy zawodowej uczestniczyłam w wielośrodkowych, międzynarodowych , naukowych  badaniach klinicznych.

Przez wiele lat systematycznie doskonaliłem  swoje umiejętności zawodowe , uczestniczyłem  w bardzo licznych szkoleniach, seminariach i zjazdach naukowych w kraju i za granicą  nabywając kolejne specjalizacje i certyfikaty licznych  umiejętności kardiologicznych .

Nabytą wiedzę medyczną i wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu najtrudniejszych przypadków  kardiologicznych w trakcie mojej pracy zawodowej wykorzystuję aktualnie w pracy w Specjalistycznym Gabinecie Internistyczno-Kardiologicznym w Tarnowie ul. Lwowska 197